Päringukorv (0)

Mängutingimuste ohutuse tagab ühine vastutus!

 

 

Kategooriad
Vanusegrupid
Seeriad
Pikkus
Laius
Täpne otsing

Mänguväljakud olgu nii turvalised kui vajalik aga mitte nii turvalised kui võimalik.

Riski võtmine on mängu oluline ja loomulik osa. Mängutingimused, mis võimaldavad riski, ergutavad, stimuleerivad ja tekitavad avastusrõõmu. Mänguväljakutelt saadud teadmised ja kogemused panevad aluse hilisematele oskustele hinnata riske ja oma jõudu nende ületamiseks.                                         Laste turvalisust mänguväljakul ei tohi aga kindlasti alahinnata ja risk peab olema hoolikalt kontrollitud. Mängutingimuste loomisel on oluline leida tasakaal riski pakkumise ja tõsiste vigastuste vahel. Sellisel mänguväljakul õpivad lapsed iseseisvalt, mis on neile turvaline ja mis mitte.

Ohutuse sobiv tase on võtmesõnaks mänguväljakute planeerimisel. Ohutusnõuetest kõige olulisemad on pea ja kaela takerdumise välistamine ning kaitse ettevaatamatute kukkumiste eest. Need on ohud, mille tagajärjed võivad olla tõsised.

Normid ja seadused

  • Avalike mänguväljakute seadmete ja pinnakatete ohutusnõuded on välja toodud Eesti standarditeks üle võetud Euroopa standardites EN1176 ja EN1177. Standardites on määratud tootele ohutus-, paigaldus- ja hooldusnõuded. Need standardid on soovituslikud ohutu ja kasutajasõbraliku mänguväljaku projekteerimisel ja valmistamisel.
  • Mänguväljak on rajatis, mis kuulub ehtitusseaduse mõistes ehitiste alla ning seega kehtivad talle ehitusseaduses esitatud ohutusnõuded. Samuti on avaliku mänguväljaku rajamine ning rekonstrueerimine ehitusloa- ja projektikohustuslik.
  • Mänguväljaku seadmete  puhul ei ole aga tegemist ehitustoodetega ja nendele ei laiene ehitustoodete regulatsioon. Mänguväljaku seadmete puhul tuleb lähtuda üldisest toote ohutusest.

Mänguväljakute seadmetele ei kohaldu kohustusliku sertifitseerimise nõue. Nende nõuetele vastavuse ja ohutuse peab tagama konkreetse mänguväljaku seadme tootja väljastatud ohutust ja nõuetele vastavust kinnitav deklaratsioon.

Paigaldus ja hooldus

Vähem oluline ei ole ka mänguseadme õige paigaldusviis ja hilisem hooldus. Need kolm jõudu – valmistamine, paigaldus, hooldus – koos tagavad mänguväljakul mängijate sobiva ohutuse taseme.  

PoMo Playground OÜ toodab kõik mänguväljaku seadmed vastavalt kehtivale standardile EN1176:2017.

Siit leiad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti  info.

 

Jaama 2, 11621 Tallinn
Tel. +372 6556 984
Faks +372 6556 985
E - post: info@pomo.ee
Kontakt