Kategooriad
Vanusegrupid
Seeriad
Pikkus
Laius
Täpne otsing
Mis on avalik mängu-või spordiväljak?

Avalikus kasutuses peetavateks mänguväljakuteks on näiteks lasteaedade, koolide, parkide, korterelamute jms. mänguväljakud, millele lapsel on vaba juurdepääs.

ÜLEVAATUSED

Miks tuleb kontrolle läbi viia?

Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku korrasoleku eest vastutab alati mänguväljaku omanik. Ehitusseadustikust tulenevalt peab mänguväljak olema ohutu igal ajahetkel. Lisaks riigisisestele seadustele reguleerivad ohutusnõudeid ka üle-euroopalised standardid, sh. EN1176 ja EN16630.

Ohuolukordi saab edukalt ennetada regulaarsete kontrollide abil, millele järgneb tuvastatud puuduste likvideerimine. Rahuliku une tagab teadmine, et kontroll ja hooldus on läbi viidud selle ala tundjate poolt.

 

Paigaldusjärgne ülevaatus

Ülevaatus tehakse enne mänguväljaku kasutusele võtmist, et hinnata toodete nõuetekohast paigaldust ning mänguväljaku üldist ohutustaset.

Rutiinne visuaalne ülevaatus

Tavakasutusest, vandalismist või ilmastikuoludest põhjustatud ohtude kindlaksmääramine. Tüüpilised ohud on nt. purunenud osad või klaasikillud. Väga suure kasutajakoormuse puhul võib selline ülevaatus olla vajalik igapäevaselt.

Töökindluse ülevaatus

Töökindluse ülevaatus tagab selle, et kõik seadmed oleks alati korras ja ala ohutu igal ajahetkel läbi aasta; peatähelepanu suunatakse liikuvatele ja kuluvatele osadele. Ülevaatust viiakse läbi 1-3 korda aastas, vastavalt väljaku kasutuskoormusele.

NB! Töökindluse ülevaatus ei asenda iga-aastast põhikontrolli.

Aastane põhiülevaatus

Põhikontrolli käigus viiakse läbi toodete standarditele vastavuse kontrolli. Kontrolli käigus tuleb tuvastada toodete kulumisaste ning vundamentide ja pinnakatete seisukord.

Meilt saad tellida põhiülevaatuse paketi 

Põhikontroll sooritatakse alati sel ajahetkel kehtivate standardite järgi:

Mänguväljakud EN1176

Välispordiseadmed EN16630

 

HOOLDUS

Kuigi ülevaatusel kogutud andmed annavad sisendi seadmete hoolduse vajalikkusele, tuleks meeles pidada sedagi, et kulunud osade vahetus ja nt. puitosade regulaarne peitsimine kaitsevahenditega tagab seadmete pika eluea ja ei peaks sõltuma ainult  kontrollimise käigul tehtud märkustest. Siin peab silmas pidama kohalikke tingimusi koormuse, kliima ja ümbruskonna osas, nt. seadme asetus päikes suhtes, puistematerjali kadu tuule ja koormuse tõttu jms.

Ohtlikud seadmed tuleb parandada, eemaldada või takistada nendele juurdepääs kuni toode on taas kasutuskõlblik.

Aitame meeleldi erinevate hooldusega tekkinud küsimuste korral. Anname nõu ja teeme korda!

Jaama 2, 11621 Tallinn
Tel. +372 6556 984
Faks +372 6556 985
E - post: info@pomo.ee
Kontakt