Kategooriad
Vanusegrupid
Seeriad
Pikkus
Laius
Täpne otsing

Mänguväljaku seadmete sertifitseerimine ei ole kohustuslik

22. august 2017

Väljavõte Tehnilise Järelvalve Ameti teatest 26.06.2017:

Kevadsuvi on aktiivne mänguväljakute püstitamise periood. Mänguväljakute rajamisel on oluline teada, millised nõuded kehtivad mänguväljaku seadmetele ja aluspinnale, et need oleksid kasutajale ohutud. Viimasel ajal on TJA-ni jõudnud mitmeid päringuid just mänguväljakute seadmete sertifitseerimise nõude kohta. 
Ehitusseadustiku kohaselt on mänguväljakud rajatised. Avalikus kasutuses oleva mänguväljaku planeerimisel ja seadmete konstrueerimisel peab lähtuma heast ehitustavast ning väljaku rajamiseks tuleb taotleda ehitusluba. Ehitusloa taotlemine eeldab mänguväljaku projekti koostamist, milleks võib olla ka tootja poolt koostatud paigaldusjuhend (hindab tellija).

Mänguväljaku seadmete sertifitseerimine ei ole kohustuslik. Nõuded seadmetele tulenevad toote nõuetele vastavuse seadusest, millest lähtuvalt peab tootja koostama seadmete nõuetele vastavust ja ohutust tõendava deklaratsiooni. Enne mänguväljakule kasutusloa väljastamist ning kasutusse võtmist peab pädev isik tegema mänguväljaku seadmetele ja aluskatetele kasutuseelse kontrolli.

Seadmete konstrueerimisel on abiks mänguväljaku seadmetele ja pinnakatetele kohalduvad standardid:
• EN 1176-1:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid“, 
• EN 1176-2:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 2: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid kiikede jaoks“ , 
• EVS-EN 1176-3:2008 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 3: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid liumägedele“ 
• EVS-EN 1177:2008 „Lööki pehmendav mänguväljaku aluspinna kate. Kriitilise kukkumiskõrguse määramine“

 

Link tekstile:

https://www.tja.ee/et/uudised/manguvaljakute-seadmete-sertifitseerimine-ei-ole-kohustuslik

 

 

« Tagasi

Jaama 2, 11621 Tallinn
Tel. +372 6556 984
Faks +372 6556 985
E - post: info@pomo.ee
Kontakt